over-ons-viamedica-vert

Over ViaMedica

Kwaliteit, methodiek en resultaat: kenmerkend voor de werkwijze van ViaMedica. Met ruim vijftien jaar ervaring geven wij hiermee zowel voor opdrachtgevers als voor kandidaten invulling aan onze dienstverlening. Wij streven naar een succesvolle match voor beide partijen.

Een succesvolle werving en selectie vraagt om betrokkenheid en ervaring. Een absolute voorwaarde is dat wij kennismaken met onze kandidaten en nauw contact onderhouden. Zo krijgen wij een goed beeld van individuele wensen en mogelijkheden.

Voor onze opdrachtgevers gaan wij voor een adequate, passende oplossing. Snel schakelen, korte lijnen met kandidaten en een ruime kennis van de huidige medische arbeidsmarkt. Zo lossen wij uw capaciteitsvraag op.

Onze consultants zijn ervaren en hebben een gedifferentieerde kennis van de zorgsector. Dat betekent dat zij zich goed kunnen inleven in de acute situaties die ontstaan bij onverwachte bezettingsproblemen. Ze zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de zorgsector en kunnen meedenken en handelen over de juiste aanpak van uw opdracht.

Wij brengen partijen bij elkaar, daarom is ons motto: “De juiste dokter op de juiste plaats.”